>

Úřední deska - 2016 - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska - 2016

Úřední deska > Předchozí období

Zveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

12.12.2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 30.12.2016

30.12.2016

05.12.2016

Návrh rozpočtu Obce Malínky na rok 2017

30.12.2016

09.11.2016

Pozvánka na II. setkání starostů Svazku obcí Mezihoří dne 1.12.2016 od 13:30 hod. KD Malínky

05.12.2016

09.11.2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 17.11.2016

17.11.2016

30.10.2016

Návh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2017.

27.10.2016

Oznámní o konání mobilního sběru nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů v obci Malínky společností Respono a.s. dne 12.11.2016 v době od 14:15 do 14:45 hod před Hasčskou zbrojnicí.

12.11.2016

19.10.2016

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

15.10.2016

Výsledky hlasování v obci Malínky ve volbách ve 2. kole voleb do Senátu PČR ve dnech 7. a 8.10.2016

15.12.2016

08.10.2016

Výsledky hlasování v obci Malínky ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a 1. kolo voleb do Senátu PČR ve dnech 7. a 8.10.2016

15.12.2016

01.10.2016

Opatření ZO Malínky k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole samostatné působnosti obce.

22.09.2016

Informace pro občany k vydávání občanských průkazů pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR ve dnech 7. a 8.10.2016

15.10.2016

22.09.2016

Oznámení o místě a konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č.76. Ve dnech 7. a 8.10.2016 a případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15.10.2016.

-

21.09.2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 29.09.2016.

30.09.2016

15.09. 2016

Veřejná vyhláška Odboru životního prostředí a stavebního úřadu v Bučovicích,  o oznámení zpracování lesních hospodářských osnov. Stanovení lhůty a a místa obdržení lesních hospodářských osnov.

08.09.2016

Výzva vlastníkům. Prořez stromů pod elektrickým vedením. Oznámení opatření solečnost E.ON.

08.09.2016

Oznámení preventivních opatření z důvodů šíření infekční choroby žloutenky. Doporučená hygienická opatření

-

01.09.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016 a případné 2 kolo voleb do senátu ve dnech 14. a 15.´října 2016

01.11.2016

18.08.2016

Výzva k podání nabídek na ozelenění obcí SO Mezihoří - opakovaná

01.11.2016

24.06.2016

Výzva k podání nabídky na ozelenění obcí SO Mezihoří

-

20.06.2016

Zpráva o kontrole samostatné působnosti obce provedené kontrolním orgánem Ministerstva vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.

-

20.06.2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 30.06.2016

01.07.2016

13.06.2016

Oznámení o zahájení pořízení 4. úplné aktualizace „Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bučovice“

-


02.06.2016

Závěrečný účet obce Malínky za rok 2015

-

 

18.05.2016

Zveřejnění závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2015.

-

03.05.2016

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj nabízí k propachtování / pronájmu pozemky uvedené zveřejněném seznamu.

-

28.04.2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného seznamu pro placení - Daň z nemovitostí na rok 2016.
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016. Splatnost daně z nemovitých věcí.
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016.

20.06.2016


26.04.2016

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území - Veřejná vyhláška Jihomoravského kraje

20.6.2016

05.04.2016

Oznámení aplikace nebezpečného přípravku pro včely

15.06.2016

31.03.2016

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 7.4.2016.

07.04.2016

20.02.2016

Informace o drážní výluce v době od 22.2.2016 do 21.5.2016

25..05.2016

12.02.2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 26.02.2016

26.02.2016

03.02.2016

Pozemkový fond ČR - záměr pronájmu pozemku

15.06.2016

30.01.2016

Ministerstvo zemědělství - oznámení opatření obecné povahy

Dokumenty na této "elektronické" úřední desce, která umožňuje dálkový přístup, jsou dostupné jen po uvedenou stanovenou dobu, nebo po dobu, kterou považujeme za důležitou. Tato doba dostupnosti dokumentů je uvedena datumy ve sloupcích "Zveřejněno dne" a "Zveřejněno do". Zveřejňované a dostupné dokumenty jsou tak označeny ve soupci "Soubor" piktogramem, který znamená, že dokument je dostupný ke stažení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky