>

SO Mezihoří - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SO Mezihoří

O obci


Svazek obcí Mezihoří


Na základě potřeby okolních obcí a rovněž i naší obce vznikl již v roce 2004 záměr vytvoření svazku obcí, který by umožňoval snadnější získávání finančních prostředků z Evropských fondů v rámci jednotlivých dotačních titulů, které nejsou přímo pro obce dostupné.
Po  složité cestě příprav se podařilo SO Mezihoří založit v roce 2006. Výsledkem je několik projektů které se podařilo svazku realizovat.
Ale ani samotné členství ve svazku neznamená že vše je jednoduché a snadné. Je stále dost rezerv v tom jak získávat prostředky a hlavně je ještě málo vhodných projektů k společné realizaci.

Více informací lze získat přímo na stánkách SO Mezihoří.  


Informační zpravodaj SO Mezihoří

O činnosti SO Mezihoří vás informuje tento zpravodaj vydávaný pro SO.  
Jednotlivá vydání zpravodaje jsou zde:
Zpravodaj vydání č.3.  - 2017/0
Zpravodaj vydání č.2.  - 2017/03
Zpravodaj vydání č.1.  - 2016/12

 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky