>

Úřední deska - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska

Úřední deska

Zveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

20.10.2019

Svazek obcí Mezihoří -
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2020.
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021-2022.


pdf
pdf

20.10.2019

Svazek obcí Mezihoří -
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů rozpočtového hospodaření pro rok 2019

pdf

05.10.2019

Rozpočtové opatření č.06/2019, kterým se upravuje
rozpočet obce Malínky na rok 2019

pdf

23.09.2019

Krajský úřad Jmk - Odbor územ. plán. a stavebního řádu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

pdf

12.09.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 26.09.2019 od 19:00 hod..

04.10.2019

pdf

10.09.2019

Ministerstvo obrany - oddělení státního dozoru Olomouc
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy

pdf

04.09.2019

E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.10.2019 v době od 07:30-14:13 hod..

15.10.2019

pdf

04.09.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace ke zveřejnění seznamu nedostatečně ident. vlastníků
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

pdf
xls

02.09.2019

Ministerstvo zemědělství - Odbor hosp. úpravy a ochr. lesů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

pdf

24.07.2019

MěÚ Bučovice, Odbor územ. plán., rozvoje a investic
ÚP Kožušice - oznámení veřejného projednání

pdf

18.07.2019

Rozpočtové opatření č.05/2019, kterým se upravuje
rozpočet obce Malínky na rok 2019

pdf

10.07.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018.

pdf

04.07.2019

Svazek obcí Mezihoří -
Informace o zveřejnění závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2018.

pdf

04.07.2019

Oznámení vlastníkům uživatelům pozemků o provádění oprav velmi vysokého napětí. Opravy vedení V417 v době od 15.8.-15.9.2019.

pdf

03.06.2019

Ministerstvo životního prostředí - Odbor druhové ochrany
Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy
Opattření obecné povahy


pdf
pdf

28.05.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 13.06.2019 od 19:00 hod..

20.06.2019

pdf

27.05.2019

Výledky volby do Evropského parlamentu v obci Malínky.
Celkové výsledky volby do Evropského parlamentu.

pdf
https

24.05.2019

Návrh závěrečného účtu Obce Malínky za rok 2018

10.07.2019

pdf

17.05.2019

Rozpočtové opatření č.04/2019, kterým se upravuje
rozpočet obce Malínky na rok 2019

pdf

17.05.2019

Svazek obcí Mezihoří -
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2018

04.07.2019

pdf

25.04.2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj -
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2019

03.06.2019

pdf


pdf

25.04.2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj -
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2019

03.06.2019

pdf

20.04.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019

27.05.2019

pdf

12.04.2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby so Evropského parlamentu.

27.05.2019

pdf

12.04.2019

Rozpočtové opatření č.03/2019, kterým se upravuje rozpočet obce Malínky na rok 2019

pdf

05.04.2019

Jihomoravský kraj - odbor životního prostředí
Protokol o schválení plánu péče o Přírodní památku Kuče na období 2019-2029

pdf

05.04.2019

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.

pdf

04.04.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 11.04.2019 od 19 hod..

12.04.2019

25.03.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019

27.05.2019

22.03.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 28.03.2019 od 19 hod..

03.04.2019

06.03.2019

Rozpočtové opatření č.02/2019, kterým se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2019.

pdf

06.03.2019

MěÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic
-
oznamuje zahájení projednání návrhu zadání "Územního plánu Malínky".


28.02.2019

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nedostatečne identifikovaných vlastníků.
Náhrada předchozího seznamu.

nahrazeno
04.09.2019


28.2.2019

Rozpočtové opatření č.01/2019, kterým se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2019.

28.01.2019

Oznámení KÚ JMK o možnosti seznámit se s návrhem plánu údržby "Ppřírodní památky Kuče" v k.ú. obce Malínky.
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=381851&TypeID=7

28.02.2019

22.01.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 31.01.2019 od 19. hod..

01.02.2019

04.01.2019

Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření SO Mezihoří. Odkaz na stránky dokumentů: http://www.somezihori.cz/cze/oznameni-o-zverejneni-dokumentu-rozpoctoveho-hospodareni-a137

04.01.2019

Oznámení o schváleném rozpočtu SO Mezihoří na rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021.


02.01.2019

Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření Obce Malínky v roce 2019.

02.01.2019

Schválený rozpočet Obce Malínky na rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 2020 až 2021.


 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky