>

Úřední deska - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska

Úřední deska

Zveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

05.04.2019

Jihomoravský kra - odbor životního prostředí
Protokol o schválení plánu péče o Přírodní památku Kuče na období 2019-2029

05.04.2019

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy

05.04.2019

Rozpočtová změna platná od 1.3.2019, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2019.

04.04.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 11.04.2019 od 19 hod..

12.04.2019

25.03.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019

22.03.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 28.03.2019 od 19 hod..

03.04.2019

06.03.2019

MěÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic - oznamuje zahájení projednání návrhu zadání "Územního plánu Malínky".


28.02.2019

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nedostatečne identifikovaných vlastníků.
Náhrada předchozího seznamu.


28.01.2019

Oznámení KÚ JMK o možnosti seznámit se s návrhem plánu údržby "Ppřírodní památky Kuče" v k.ú. obce Malínky.
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=381851&TypeID=7

28.02.2019

22.01.2019

Oznámení o zasedání Zastupitelstava obce Malínky dne 31.01.2019 od 19. hod..

01.02.2019

04.01.2019

Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření SO Mezihoří. Odkaz na stránky dokumentů: http://www.somezihori.cz/cze/oznameni-o-zverejneni-dokumentu-rozpoctoveho-hospodareni-a137

04.01.2019

Oznámení o schváleném rozpočtu SO Mezihoří na rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021.


02.01.2019

Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření Obce Malínky v roce 2019.

02.01.2019

Schválený rozpočet Obce Malínky na rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 2020 až 2021.


Dokumenty na této "elektronické" úřední desce, která umožňuje dálkový přístup, jsou dostupné jen po uvedenou stanovenou dobu, nebo po dobu, kterou považujeme za důležitou. Tato doba dostupnosti dokumentů je uvedena datumy ve sloupcích "Zveřejněno dne" a "Zveřejněno do". Zveřejňované a dostupné dokumenty jsou tak označeny ve soupci "Soubor" piktogramem, který znamená, že dokument je dostupný ke stažení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky