>

Informace o obci - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace o obci

O obci

Obec je iiž jen malou obcí s průměrným počtem 150 obyvatel a najdeme ji v prostoru mezi Orlovickou vrchovinou a vrcholky Chřibů, severním směrem od Koryčan a východním směrem od Bučovic. Obec Malínky se nachzí 12 km východně od města Bučovice. Obcí prochází hlavní silnice z Brna do Uherského Hradiště a to silnice I. třídy č.50. Tato silnice je nejen důležitá dopravní tepna v Jihomoravském kraji, ale i mezinárodního významu pod označnením E50. Obec je tedy velmi dobře dostupná po celý rok. Přibližně 6 km východně od obce začíná pohoří Chřibů.

Obcí protéká říčka Litava pramenící v nedaekých Chřibech a na jejím převážně levém břehu se rozprostírá zástavba v mírně svažujícím se údolí orientované k severu. Na široké návsi se nachází dvě místní komunikace oddělené sřtředovým pásem zeleně, pod kterým projéká zatrubněný místní potůček.

Na návsi uprostřed obce je zvonice se zvonem. V obci dominují dvě vzrostlé lípy. Jedna
je u říčky Litavy a druhá je na návsi u zvonice. Od jižního okraje obce se rozprostírá les a na jeho okraji je chráněné území přírodní památky Kuče. Přírodní památku tvoří zbytky pastvin a remízků s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Na území obce se nacházejí historicky hodnotné stavby. V severní části obce na kopci stojí kaplička Nejsvětější Trojice z poloviny 19. století. Další významnou památkou na území je pískovcový kříž u křižovatky v centru obce u státní silnice spojující Uherské Hradiště a Brno.

Autobusové spojení je převážně zajišťováno pravidelnými spoji IDS Jihomoravského kraje. Spojení do Brna je možné i autobusy jiných přepravců zastavujících v obci. Takové spojení
do Brnem trvá přibližně 50 min. Spoje IDS Jihomoravského kraje navazují v Nesovicích na železniční trať č.340 ve směru Veselí nad Moravou - Brno.

Dostupnost služeb a obchodu je z obce do okolí dobré. Především se jedná o přirozenou spádovost do měst Bučovice (1
2 km), Slavkov u Brna (20 km) a Brna (45 km).

Malá prodejna smíšeného zboží ukončila provoz v únoru roku 2017.


Docela dobře jsou dostupná
po navazujících okresních silnicích i další místa jako jsou města Vyškov (25 km), Kroměříž (25 km), Uherské Hradiště (25 km), Kyjov (24 km), nebo Koryčany (12 km).

Pracovní příležitosti v obci jsou malé. I tak mají někteří občané možnost zaměstnání v malé firmě na výrobu dřevěných hraček (M.I.K) a zemědělské společnosti (AGROLA s.r.o.). Ve většině případů jde o dojíždění do zaměstnání do přilehlých, ale i vzdálených obcí a měst.
   
V obci není školka ani škola. Děti dojíždějí do Základní a mateřské školy v Brankovicích (2 km). Škola poskytuje vzdělávání až do 9 třídy a je spádová i pro další obce z blízkého okolí.
Na základní škole mohou rovněž navštěvovat některé zájmové kroužky. Pro starší žáky je možnost navštěvovat Základní uměleckou školu v Bučovicích.
           
Kulturní a společenský život v obci je limitován prostorovými a technickými možnostmi pro takovou činnost. I tak se v obci pravidelně koná masopustní průvod maškar, nebo se daří pořádat místním společenským organizacím zábavy u příležitosti obecních hodů (vždy v obdob církevního svátku Nejsvětější Trojice tj. 6 týdnů po velikonocích).

V obci není k podobným kulturním a společenským činnostem vhodný kulturní sál. Místní pohostinství se sálem je již od roku 2005 uzavřeno a je zcela mimo provoz. I  přes tyto potíže se podařilo uspořádat v obci významné události jako byla např. oslava 600 let obce Malínky (v roce 2008) a oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů Malínky (v roce 2011).
 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky