>

Úřední deska - 2017 - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska - 2017

Úřední deska > Předchozí období

Zveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

02.01.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 11.01.2018.

11.01.2018

27.12.2017

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta republiky.

28.01.2018

20.12.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
Opatření obecné povahy

07.12.2017

Návrh ropočtu obce Malínky na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020.


22.11.2017

Schválené rozpočtové opatření ZO Malínky ze dne 16.11.2017
RO č.05/2017, RO č.06/2017 a RO č.07/201713.11.2017

Oznámení o stanovení počtu volebních a sídle volebních okrsků v obci Malínky pro volby prezidenta a stanovení počtu členů okrskové volební komise.

28.01.2018

13.11.2017

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

08.11.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 16.11.2017.

16.11.2018

08.11.2017

Návrh rozpočtu SO mezihoří na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2020

06.11.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
Opatření obecné povahy

06.11.2017

Výsledky rozboru pitné vody - vodovodní řad obce Malínky

02.11.2017

Oznámení o mobilním sběru nebezpečných odpadů.
dne 18.11.2017 v době od 14:15 do 14:45 hod.

22.11.2017


29.10.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
Opatření obecné povahy

21.10.2017

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Malínky.

15.12.2018


18.10.2017

Oznámení pro voliče k volbám pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.a 21.10.2017.
Informace k hlasovacím lístkům.

22.10.2017

10.10.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost o zrušení trvalého pobytu pana Ladislava Koláře rok nar. 1996.

18.10.2017

21.09.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy

15.09.2017

Oznamení o termínu a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017

22.10.2017

15.09.2017

Schválené rozpočtové opatření ZO Malínky ze dne 14.09.2017
RO č. 04/2017

14.09.2017

Návrh opatření obecné povahy vydané Ministertva zemědělství ČR

11.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků katastrálního území obce Malínky - sestava
srpen 2017

01.03.2018
nahrazeno


06.09.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 14.09.2017

15.09.2017

22.08.2017

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.2/2017 o ukončení doby zvýšeného nebezpečí požárů

23.09.2017


20.08.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

22.10.2017

04.08.2017

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravskýkraj. Zveřejnění
nabídky pozemků k propachtování/pronájmu.

23.09.2017

20.07.2017

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požárů

22.08.2017

14.07.2017

Zveřejnění závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2016

-

12.07.2017

Schválená rozpočtová opatření ZO Malínky ze dne 29.6.2017
RO č.02/2017 a RO č.03/2017

-


10.07.2017

Závěrečný účet Obce Malínky za rok 2016 schválený ZO Malínky dne 29.6.2017

-

10.07.2017

Africký mor prasat - duležité informace

-

27.06.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
pro Ladislava Koláře nar. 1996.

28.06.2017

20.06.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 29.06.2017

30.06.2017

15.06.2017

Česká Republika - Státní pozemkový úřad
Oznámení o zamýšleném převodu

01.06.2017

Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2016

31.05.2017

Potokol o kontrole pitné vody - Vodovod Malínky

31.05.2017

Rozhodnutí Městského úřadu v Kroměříži o povolení
uzavírky (úplnou) provozu na silnici III/43346 a nařizuje objížďku


27.05.2017

Návrh závěrečného účtu Obce Malínky za rok 2016

25.05.2017

Oznámení splečnosti České dráhy a o drážních výlukách na trati č. 340 Brno-Veselí nad Moravou.

20.09.2017


29.04.2017

Schválené rozpočtové opatření ZO Malínky ze dne 27.4.2017
RO č.0
1/2017

21.04.2017

Zápis do MŠ Brankovice se uskuteční dne 11.5.2017 v době od
13 do 15 hod.

20.05.2017

19.04.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 27.04.2017

30.04.2017

18.04.2017

Oznámení společnosti E.ON o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2017:
v době 10:30-12:00 hod. - vodárna a AGROLA s.r.o.
v době 12:30-14:00 hod. - celá obec

10.05.2017


28.03.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 10.04.2017

10.04.2016

20.03.2017

Schválený rozpočet Obce Malínky na rok 2017
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Malínky na rok 2018-2019

-


07.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků katastrálního území obce Malínky - sestava únor 2017

11.09.2017
nové zveřejnění


22.02.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 02.03.2017

03.03.2017

26.01.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu zadání
Územního plánu Kožušice

27.02.2017

10.01.2017

Nařízení - Státní veterinární správy: mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky

08.09.2016

Oznámení preventivních opatření z důvodů šíření infekční choroby žloutenky. Doporučená hygienická opatření

28.02.2016

Úřad pro zstupování státu ve věcech majetkových -
vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka

07.03.2017
nové zveřejnění


Dokumenty na této "elektronické" úřední desce, která umožňuje dálkový přístup, jsou dostupné jen po uvedenou stanovenou dobu, nebo po dobu, kterou považujeme za důležitou. Tato doba dostupnosti dokumentů je uvedena datumy ve sloupcích "Zveřejněno dne" a "Zveřejněno do". Zveřejňované a dostupné dokumenty jsou tak označeny ve soupci "Soubor" piktogramem, který znamená, že dokument je dostupný ke stažení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky