>

Úřední deska - 2015 - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska - 2015

Úřední deska > Předchozí období

Zveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

20.12.2015

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2015

30.12.2015

01.12.2015

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

-

10.11.2015

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Malínky dne 19.11.2015

19.11.2015

08.10.2015

Ve čtvrtek dne 15.10.2015 na Katastrálním pracovišti Vyškov z technických důvodu omezen provoz. Bližší informace o úředních hodinách uvedey internetových stránkách http://www.cuzk.cz

-

05.10.2015

Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2016

-

21.09.2015

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.09.2015

28.09.2015

18.09.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) - Výzva vlastníkům nemovitostí s nedostatečnou identifikací v katastru nemovitostí  "Zveřejnění nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí"

31.12.2015


06.09.2015

Oznámení společnosti E.ON. Česká republika o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.9.2015 v době od 8:00 do 14:00 hod.

30.09.2015

06.09.2015

Oznámení MÚ Bučovice o uzavření pracoviště registru vozidel ve dnech 11.9. a 18.9.2015

18.09.2015

21.08.2015

Oznámení společnosti E.ON. Česká republika o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.8.2015 v době od 8:00 do 14:00 hod.

-

21.08.2015

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

-

11.08.2015

Oznámení společnosti E.ON. Česká republika o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.8.2015 v době od 8:00 do 14:00 hod.

-

07.08.2015

Oznámení MÚ Bučovice o uzavření pracoviště registru vozidel ve dnech 13.8. a 14.8.2015

21.08.2015

05.08.2015

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu

-

31.07.2015

Informace o výluce na železniční trati BRNO-NESOVICE od 1.8.2015 o 30.11.2015.

-


22.07.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

21.08.2015


03.07.2015

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2015 ze dne 3. července 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

21.08.2015

20.06.2015

Oznámení o konání  zasedání zastupitelstva obce dne 30.06.2015

-

15.06.2015

Výzva k provedení zásahů ke zlepšení přírodního prostředí ve významných krajinných prvcích

20.07.2015


16.06.2015

Výzva pro podání nabídky SO Mezihoří.

22.7.2015

11.06.2015

Závěrečný účet obce.

30.06.2015

22.5.2015

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v obci Malínky se uskuteční dne 6.6.2015 před Hasičskou zbrojnicí v době od 14:15 do 14:45 hod..
Občané obe mohou odevzdat nebezpečné odpady k ekologické likvidaci. Současně se bude konat i sběr nepotřebných elektrozařízení.

06.06.2015

06.05.2015

Nabídka Státního pozemkového úřadu pracoviště Krajského pozemkového úřadu na pronájem / pacht pozemku

04.08.2015

02.05.2015

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 13.5.2015

13.05.2015

30.04.2015

Veřejná vyhláška FÚ pro JMK o vyměření dně z nemovitostí za rok 2015

01.06.2015

20.04.2015

Závěrečný účet SO Mezihoří.

18.05.2015

08.04.2015

Zápis k předškolnímu vzdělávání dne 23.4.2015. MŠ Brankovice.

-

01.04.2015

Oznámení o návrzích obecné povahy a Opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
Příloha - seznam obcí povodí Dunaje

22.06.205
26.03.2015

Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad Jm. kraje na udržitelný rozvoj území.

-

26.03.2015

Oznámení Městyse Brankovice ke smlouvám o nájmu hrobových míst

30.04.2015

15.02.2015

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 04.03.2015

04.03.2015

25.01.2015

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 13.02.2015

13.02.2015

20.01.2015

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Malínky na rok 2015

13.02.2015

06.01.2015

Národní plán povodí Dunaje

13.02.2015

Dokumenty na této "elektronické" úřední desce, která umožňuje dálkový přístup, jsou dostupné jen po uvedenou stanovenou dobu, nebo po dobu, kterou považujeme za důležitou. Tato doba dostupnosti dokumentů je uvedena datumy ve sloupcích "Zveřejněno dne" a "Zveřejněno do". Zveřejňované a dostupné dokumenty jsou tak označeny ve soupci "Soubor" piktogramem, který znamená, že dokument je dostupný ke stažení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky