>

Úřední deska - 2018 - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska - 2018

EZveřejněno dne

Zveřejněný dokument

Zveřejněno do

Soubor

30.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Malínky č.01/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Malínky č.01/2010 o místních poplatcíh.

30.01.2019

20.12.2018

Oznámení o zasednání Zastupitelstva obce Malínky dne 29.12.2018 v 19:00 hod..

29.12.2018

01.12.2018

Návrh rozpočtu obce Malínky na rok 2019 a návrh střednedobého  rozpočtu obce Malínky na rok 2020 a 2021.

02.01.2019

15.11.2018

Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2019 a rozpočtový výhled SO Mezihoří na rok 2020-2021.
Oznámení o rozpočtovém hospodaření SO Mezihoří na rok 2019.

15.12.2020
07.11.2018

Oznámení o zasednání Zastupitelstva obce Malínky dne 15.11.2018 v 19:00 hod..

20.11.2018

07.11.2018

Rozpočtová změna od 1.10.2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

24.10.2018

Oznámení o ustanovujícím zasednání Zastupitelstva obce Malínky dne 1.11.2018 v 19:00 hod..

07.11.2018

10.10.2018

Rozpočtová změna od 1.9.2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

19.09.2018

Oznámení o míste a konání voleby do Zastupitelstva obce Malínky ve dnech 5. a 6. října 2018

24.10.2018

31.08.2018

Oznámení o schválení Opatření obecné povahy č.02/2018 a
Opatření obecné povahy č.02/2018 ZO Malínky ze dne 30.08.2018 o vymezení zsatavěného území obce Malínky.  

15.12.202021.08.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 30.08.2018.

31.08.2018

21.08.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

15.12.2020

21.08.2018

Rozpočtová změna od 1.8.2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

07.07.2018

Sekce dozoru a kontroly MO (Ministerstvo obrany): Zveřejnění návrhu Opatření obecné povahy.

15.12.2020


06.07.2018

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017.

15.12.2020


05.07.2018

Výzva k podání nabídek na projekt: Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří s termínem podání nabídek do 16.7.2018 do 10.00 hodin.

15.12.2020


22.06.2018

Oznámení o počtu podpisů podporujících nezávislého kandidáta, nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

15.12.2020

22.06.2018

Oznámení MěÚ v Bučovicích - Seznam obcí, ze kterých se
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstv obcí podávají Městskému úřadu Bučovice.

15.12.2020

20.06.2018

Rozpočtová změna od 1.6.2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

20.06.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 28.06.2018.

15.12.2020

22.05.2018

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Obce Malínky za rok 2017

15.12.2020

21.05.2018

Oznámení o konání mobilního svozu nebezpečných odpadů a elekrospotřebíčů. Dne 2.6.2018 od 15:15 do 14:45 hod..

x

-

20.05.2018

Oznámení záměru pronájmu části pozemku;

30.09.2018

15.05.2018

MěÚ Bučovice - Odbor ÚP, rozvoje a investic.
Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE MALÍNKY

31.08.201829.04.2018

Oznámení FÚ pro jihomoravský kraj

15.07.2018


18.04.2018

Rozpočtová změna č.04/2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

18.04.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 26.04.2018.

27.04.2018

10.03.2018

Rozpočtová změna č.03/2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

09.03.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků katastrálního území obce Malínky - sestava
únor 2017

15.12.2020


01.03.2018

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

15.12.2020

01.03.2018

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2017

15.12.202028.02.2018

Změna rozpočtu č.02/2018, kterou se upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

05.02.2018

Státní pozemkový úřad České republiky.
Nabídka pozemků k pronájmu

15.12.2020

02.02.2018

Změna rozpočtu č.01/2018, kterou upravuje rozpočet Obce Malínky na rok 2018.

04.01.2019

02.02.2018

Rozpočet Obec Malínky na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočetu na rok 2019-2020.

04.01.2019


01.02.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 08.02.2018.

08.02.2018

27.01.2018

Výsledky hlasování volby prezidenta v 2. kole volby v obci Malínky ve dnech 26. a 27.1.2018

28.02.2018

13.01.2018

Výsledky hlasování volby prezidenta v 1. kole volby v obci Malínky ve dnech 12. a 13.1.2018

28.02,2018

10.01.2018

Schválené rozpočtové opatření ZO Malínky ze dne 11.01.2018
RO č.08/2017

20.03.2018

10.01.2018

Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019-2020.

04.01.2019


10.01.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Svazku obcí Mezihoří

04.01.2019

02.01.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 11.01.2018.

13.01.2018

X

27.12.2017

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta republiky.

01.02.2018

13.11.2017

Oznámení o stanovení počtu volebních a sídle volebních okrsků v obci Malínky pro volby prezidenta a stanovení počtu členů okrskové volební komise.

01.02.2018

11.09.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků katastrálního území obce Malínky - sestava
srpen 2017

10.03.2018
aktualiz.ováno


 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky