>

Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Společnost Resono a.s. oznamuje konání mobilního svozu nebezpečného odpadu dne 5.11.2022 u Hasičské zbrojnice v Malínkách v době od 14:15 do 14:45 hod.. Odpad lze předat svozové společnosti v uvedenou dobu jen osobně.

Informace k možnosti zastavení exekucí Milostivé léto II.
Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. Více zde.

Informace k solidárnímu příspěvku na ubytování uprchlků z Ukrajiny

Informae k poskytování solidárního příspěvku na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Pomoc pro lidi z Ukrajiny
zveřejnění letáku, viz. příloha zde, který se týká aktuální pomoci pro lidi přicházející z Ukrajiny.

Umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů
Kontejnery na separovaný běr odpadů byly dočasně přemístěny k Obecnímu úřadu v Malínkách.

Tříkrálová sbírka v obci Malínky
Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Malínky, kterou pořdala Charita česká repiblika se konala 8.ledna 2022 byl 5.100,- Kč. Sbírky a se účastnilo se 6 koledníků. Poděkování  patří koledníkům a všem dárcům kteří do sbírky přispěli.

Nabídka sociálních služeb MÚ Bučovice
MÚ Bučovice, zabezpečuje pod projektem Evropské Unie - Profesionalizace sociální práce v ORP Bučovice. Nabízejí služebu pro cílovou skupinu  osob a rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo již vyloučené; osoby ohrožené ztrátou bydlení, či osoby žijící v nevyhovujícím bydlení; osoby bez přístřeší; osoby dlouhodobě nezaměstnané; osoby závislé na návykových látkách. Viz. Informační leták.

KOMINICTVÍ – Janča Richard
Zájemci se mohou hlásit osobně na tel.: +420 733 701 095. Cena služby je za kontrolu + čištění jedné spalinové cesty na tuhá nebo plynná paliva činí 650,-Kč + vystavení   ZPRÁVY o provedení kontroly spalinové cesty. Čištění spalinové cesty 450,-.

LHŮTY ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST:
Tuhá paliva     -    CELOROČNÍ PROVOZ   3 x ročně
                          SEZÓNNÍ PROVOZ   
   2 x ročně

Informace - Charitní poradna Bučovice

Pro občany je k dispozici Charitní poradna Bučovice. Více informací naleznete zde. Charitní poradna. Aktualizováno 15.05.2018.

Bezdrátový internet v obci

Podle informace společnosti IWAO Internet by měla již být celá obec Malínky pokryta signálem pro připojení k Internetu. Více informací o možnostech a připojení na jejich bezdrátovou síť najdete na webových stránkách IWAO Internet. Aktualizováno dne 20.08.2017.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky