>

Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oznámení odečtů stavu elektroměrů v obci Malínky
Distribuční společnost E.ON ozmamuje odběratelům v obci Malínky že v pátek dne 17.7.2020 bude prováděn odečet stvu elektroměrů.
V případě vaší nepřítmnosti zanechte na dostupném viditelném místě adresu odběrného místa, číslo elktroměru a stavy na elektroměru.  


Omezení provozu ordinace dětské lékařky
MUDr.Dvořákové od 13.7. do 17. 7.2020 z důvodu čerání dovolené. Zástup zajištěn na dětském odd. v Kroměříži, sestra přítomna v ordinaci v Koryčanech.

Rozbory vody vodovodního řadu obce
Byl proveden rozbor vody z vodovodního řadu obce. Rorbory byly zajištěny ve spolupráci s laboratoří Vodovodů a kanalizací ve Vyškově. Výsledky jsou zveřejněny. Doklad č.1; Doklad č.2; Dokad č.3;

Informační zpravodaj SO Mezihoří
O činnosti SO Mezihoří informuje tento zpravodaj. Zpravodaj č.07 vydaný 08/2019.

Tříkrálová sbírka v obci Malínky v roce 2020
Letošní roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala celostátně Česká katolická charita. Sbírka se uskutečnila 5. ledna 2019. Do sbírky se zapojilo 5 dětí. Výtěžek ze sbírky byl letos 3.744,- Kč.

Všem dárcům i koledníkum děkujeme nejen za sbírku pro potřebné, ale i za zachování tradice Tříkrálového koledování. Více informací naleznete i na stránkách Charity Hodonín https://hodonin.charita.cz/podporte-nas/trikralova-sbirka/

V předchozích letech se sbírka uskutečnila:

V roce 2019 se konala sbírka 05.1.2019, aktivně se zapojilo   7 dětí. Výtěžek sbírky činil 4.500,- Kč.

V roce 2018 se konala sbírka 06.1.2018, aktivně se zapojilo   7 dětí. Výtěžek sbírky činil 4.565,- Kč.
V roce 2017 se konala sbírka 07.1.2017, aktivně se zapojilo   6 dětí. Výtěžek sbírky činil 4.601,- Kč.
V roce 2016 se konala sbírka 10.1.2016, aktivně se zapojilo 10 dětí. Výtěžek sbírky činil 3.778,- Kč.
V roce 2015 se konala sbírka 10.1.2015 a výtěžek činil 4.271,- Kč.
V roce 2014 se konala sbírka 11.1.2014 a výtěžek činil 4.089,- Kč.


Informace - Charitní poradna Bučovice

Pro občany je k dispozici Charitní poradna Bučovice. Více informací naleznete zde. Charitní poradna. Aktualizováno 15.05.2018.

Bezdrátový internet v obci

Podle informace společnosti IWAO Internet by měla již být celá obec Malínky pokryta signálem pro připojení k Internetu. Více informací o možnostech a připojení na jejich bezdrátovou síť najdete na webových stránkách IWAO Internet. Aktualizováno dne 20.08.2017.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky