>

Obecní hody 2016 - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obecní hody 2016

Fotogalerie > Současnost

Obecní hody 2016

Obecní hody se konaly v sobotu 21. a v neděli 22. května 2016. Hlavní podíl na uskutečnění hodových olav měli Sbor dobrovolných hasičů v Malínkách, ale i občané kteří ochotně přiložili ruku k dílu a přispěli k příjemně prožitému víkendu.

Po oba dny přálo slunečné a teplé  počasí. Od únavy na nás občerstvoval v neděli dopoledne ař do odpoledne svěří vítr, který se k večeru utišil. Obecní hody jsme zakončili pozdním nedělním odpolednem, které zpestřil hudebním doprovodem Radek Verner

Tak jako v loňskémm roce nám přálo počsí a hodové oslavy byly zakončeny až v pozdních večerních hodinách.

Děkujeme všem hostům a zůčastněněný, kteří přispěli k pěknému průběhu hodových oslav.


 

Hasičské odpoledne:

Sobotní odpoledne bylo spojeno s ukázhasičského zásahu. Jednotky sborů dobrovolných hasičí Městyse Brankovice, Obcí Kžušice, dobročkovice a Nemochovice spolu s místní JSDH uskutečnily námětové cvičení. Při tomto cvičení si vyzkoušeli transport vody a zásah v obtížném terénu. Vyzkoušela se vzájemá koordinace činností při dopravě vody. Odzkoušeli možnost čerpání vody plovoucím čerpadlem z vodního toku bez nutnosti budování vodní zástavy na vodním toku.

Přítomní se mohli seznámit se zásahem jednotek a s technikou, kterou jsou jednotlivé sbory vybaveny. Námětové cvičení proběhlo bez žádných obtíží a vyzkoušela se jak technika tak i činnost jednotlivých družstev zasahujících při cvičném požáru.

Další program byl zaměřen na předvredení požárního sportu. Představili se dělti působící při Sboru dobrovolných hasičů městyse Brankovice. V této jednotce působí i děti z naší obce. Předvedli nám jak si již dovedou poradit s požární technikou a do budoucna je možno na jejich zájmnu o tuto požární činnost mít následovníky v našich sborech.

Kromě dětí se představili v požárním sportu i ženy, které si rovněž spožární  technikou dobře poradily.

Závěrem zajímavého odpoledne bylo i pžedvedení činnosti vybudování sociálního zázemí pro jednotky sborů dobrovoolných hasičů v případech zásahůl u živelných pohrom. Tuto ukázku vybudování polního stanu, který posloužij jako přístřešek pro závěrečné posezení bylo zovněž díky SDH Brankovice.

Dětem se rovněž líbila ukázka zásahu požární pěnou. Na prostoru u hasičské zbrojnice bylo možno předvést jak se ryche dá vyrobit množství hasící pěny.

Za podporu této akce a ukázku si zaslouží poděkování i okolní sbory dobrovolných hasičů.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky