>

Aktuálně - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně


Informace - Charitní poradna Bučovice

Pro občany je k dispozici Charitní poradna Bučovice. Více informací naleznete zde. Charitní poradna. Aktualizováno 15.05.2018.

Tříkrálová sbírka v obci Malínky v roce 2018

Letošní roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala celostátně Česká katolická charita. Sbírka se uskutečnila 6.ledna 2017. Do sbírky se zapojilo 7 dětí. Výtěžek ze sbírky byl letos 4.565,-.

V předchozích letech se sbírka uskutečnila:
V roce 2017 se konala sbírka 07.1.2017, aktivně se zapojilo  6 dětí. Výtěžek sbírky činil 4.601,- Kč.
V roce 2016 se konala sbírka 10.1.2016, aktivně se zapojilo 10 dětí. Výtěžek sbírky činil 3.778,- Kč.
V roce 2015 se konala sbírka 10.1.2015 a výtěžek činil 4.271,- Kč.
V roce 2014 se konala sbírka 11.1.2014 a výtěžek činil 4.089,- Kč.

Všem dárcům i koledníkum děkujeme nejen za sbírku pro potřebné, ale i za zachování tradice Tříkrálového koledování. Více informací naleznete i na stránkách Charity Hodonín
http://www.hodonin.charita.cz/trikralova-sbirka/ts-2018.


Informační zpravodaj SO Mezihoří

O činnosti SO Mezihoří informuje tento zpravodaj. Zpravodaj vydání č.3. Aktualizováno 4.9.2017.

Bezdrátový internet v obci

Podle informace společnosti IWAO Internet by měla již být celá obec Malínky pokryta signálem pro připojení k Internetu. Více informací o možnostech a připojení na jejich bezdrátovou síť najdete na webových stránkách IWAO Internet. Aktualizováno dne 20.08.2017.

Důležitá informace - Africký mor prasat

Pokyny pro případ nalezení uhynulého prasete viz. Úřední deska

Opatření k zamezení šíření žloutenky
Na úřední desce zveřejněna hygienická opatření pro zamezení šíření nakažlivého onemocnění žloutenkou.

Rozbory vody vodovodního řadu obce
Byl proveden rozbor vody z vodovodního řadu obce. Rorbory byly zajištěny ve spolupráci s laboratoří Vodovodů a kanalizací ve Vyškově. Výsledky jsou zveřejněny. Rozbory vody.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky