>

Aktuálně - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně

Pojízdná prodejna
4.12.2017  v době od 13:10-13:20 se do obce dostaví pojízdná prodejna KRMIVA Přerov s.r.o. prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS a vykupující králičí kůže.
Prodej ve naší obci se bude uskutečňovat na stanovišti u obecního úřadu.

Pozvánka na setání s Presidentem ČR v Bučovicích

Město Bučovice zve na setkání s Prezidentem ČR, ktewré se uskuteční v Bučovicích dne 30.11.2017 od 17:05 hod. Plakát zde.

Rozsvícení vánočního stromu

které se uskuteční před obecním úřadem v Malínkách dne 3.12.2017 od 16:00 hod.. Pozvánka zde.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 20. a 21.10.2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou zveřejněny na úřední desce OÚ Malínky a na stránkách Českého statistického úřadu pro výsledky voleb www.volby.cz

Informační zpravodaj SO Mezihoří

O činnosti SO Mezihoří informuje tento zpravodaj. Zpravodaj vydání č.3. Aktualizováno 4.9.2017.

Bezdrátový internet v obci

Podle informace společnosti IWAO Internet by měla již být celá obec Malínky pokryta signálem pro připojení k Internetu. Více informací o možnostech a připojení na jejich bezdrátovou síť najdete na webových stránkách IWAO Internet. Aktualizováno dne 20.08.2017.

Důležitá informace - Africký mor prasat

Pokyny pro případ nalezení uhynulého prasete viz. Úřední deska

Tříkrálová sbírka v obci Malínky v roce 2017

Letošní roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala celostátně Česká katolická charita. Sbírka se uskutečnila 7.ledna 2017. Do sbírky se zapojilo 6 dětí. Výtěžek ze sbírky byl letos 4.601,-.

V předchozích letech se sbírka uskutečnila:
V roce 2016 se konala sbírka 10.1.2016, aktivně zapojilo 10 dětí. Výtěžek sbírky činil 3.778,- Kč.
V roce 2015 se konala sbírka 10.1.2015 a výtěžek činil 4.271,- Kč.
V roce 2014 se konala sbírka 11.1.2014 a výtěžek činil 4.089,- Kč.

Všem dárcům i koledníkum děkujeme nejen za sbírku pro potřebné, ale i za zachování tradice Tříkrálového koledování. Více informací naleznete i na stránkách Charity Hodonín
http://www.hodonin.charita.cz/trikralova-sbirka/ts-2017.


Opatření k zamezení šíření žloutenky
Na úřední desce zveřejněna hygienická opatření pro zamezení šíření nakažlivého onemocnění žloutenkou.

Rozbory vody vodovodního řadu obce
Byl proveden rozbor vody z vodovodního řadu obce. Rorbory byly zajištěny ve spolupráci s laboratoří Vodovodů a kanalizací ve Vyškově. Výsledky jsou zveřejněny. Rozbory vody.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky