>

Aktuálně - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně

Informační zpravodaj SO Mezihoří
O činnosti SO Mezihoří informuje tento zpravodaj. Zpravodaj vydání č.3. Aktualizováno 4.9.2017.

Volby do PS Parlamentu ČR

Ve dnech 20. a 21.10.2017 se uskuteční volby do PS Parlamentu ČR. Voliči, kteří se nemohou dostavit do volební miístnosti v místě svého trvalého pobytu. Mohou požádat o vydání "Voličského průjazu". Formulář žádosti je uveden  zde >> Žádost o vydání voličského průkazu. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče je do 18:00 hod. dne 13.10.2017, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je také do 13.10.2017.

Rozhodnutí hejtmana Jmk

s platností od 14 hod. dne 22.08.2017 je zrušeno období zvýšeného nebezpečí požárů. Více viz. Úřední deska.

Bezdrátový internet v obci

Podle informace společnosti IWAO Internet by měla již být celá obec Malínky pokryta signálem pro připojení k Internetu. Více informací o možnostech a připojení na jejich bezdrátovou síť najdete na webových stránkách IWAO Internet. Aktualizováno dne 20.08.2017.

Důležitá informace - Africký mor prasat

Pokyny pro případ nalezení uhynulého prasete viz. Úřední deska

Oznámení o drážních výlukách ČD

ČD oznamují že bude probíhat výluka na trati č. 340 bližší informace viz. Úřední deska zveřejnění dne 25.05.2017.


Tříkrálová sbírka v obci Malínky v roce 2017

Letošní roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala celostátně Česká katolická charita. Sbírka se uskutečnila 7.ledna 2017. Do sbírky se zapojilo 6 dětí. Výtěžek ze sbírky byl letos 4.601,-.

V předchozích letech se sbírka uskutečnila:
V roce 2016 se konala sbírka 10.1.2016, aktivně zapojilo 10 dětí. Výtěžek sbírky činil 3.778,- Kč.
V roce 2015 se konala sbírka 10.1.2015 a výtěžek činil 4.271,- Kč.
V roce 2014 se konala sbírka 11.1.2014 a výtěžek činil 4.089,- Kč.

Všem dárcům i koledníkum děkujeme nejen za sbírku pro potřebné, ale i za zachování tradice Tříkrálového koledování. Více informací naleznete i na stránkách Charity Hodonín
http://www.hodonin.charita.cz/trikralova-sbirka/ts-2017.


Opatření k zamezení šíření žloutenky
Na úřední desce zveřejněna hygienická opatření pro zamezení šíření nakažlivého onemocnění žloutenkou.

Rozbory vody vodovodního řadu obce
Byl proveden rozbor vody z vodovodního řadu obce. Rorbory byly zajištěny ve spolupráci s laboratoří Vodovodů a kanalizací ve Vyškově. Výsledky jsou zveřejněny. Rozbory vody.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky