>

Aktuálně - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně

Oznámení praktického lékaře v Brankovicích
Praktický lékař v Brankovicích MUDr. Ivan Kratochvíl oznamuje že z důvodu čerpání dovolené se  v době od 1.8.2017 do 15.8.2017 včetně nebude ordinovat. Žádá proto pacienty, aby si včas vyzvedli recepty a případně vyřídili administrativní záležitosti.
Akutní stavy ošetří MUDr. Škoda na poliklinice v Bučovicích.


Důležitá informace - Africký mor prasat

Pokyny pro případ nalezení uhynulého prasete viz. Úřední deska

Oznámení o drážních výlukách ČD

ČD oznamují že bude probíhat výluka na trati č. 340 bližší informace viz. Úřední deska

Informační zpravodaj SO Mezihoří
O činnosti SO Mezihoří informuje tento zpravodaj. Zpravodaj vydání č.2.

Tříkrálová sbírka v obci Malínky v roce 2017

Letošní roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala celostátně Česká katolická charita. Sbírka se uskutečnila 7.ledna 2017. Do sbírky se zapojilo 6 dětí. Výtěžek ze sbírky byl letos 4.601,-.

V předchozích letech se sbírka uskutečnila:
V roce 2016 se konala sbírka 10.1.2016, aktivně zapojilo 10 dětí. Výtěžek sbírky činil 3.778,- Kč.
V roce 2015 se konala sbírka 10.1.2015 a výtěžek činil 4.271,- Kč.
V roce 2014 se konala sbírka 11.1.2014 a výtěžek činil 4.089,- Kč.

Všem dárcům i koledníkum děkujeme nejen za sbírku pro potřebné, ale i za zachování tradice Tříkrálového koledování. Více informací naleznete i na stránkách Charity Hodonín
http://www.hodonin.charita.cz/trikralova-sbirka/ts-2017.


Opatření k zamezení šíření žloutenky
Na úřední desce zveřejněna hygienická opatření pro zamezení šíření nakažlivého onemocnění žloutenkou.

Rozbory vody vodovodního řadu obce
Byl proveden rozbor vody z vodovodního řadu obce. Rorbory byly zajištěny ve spolupráci s laboratoří Vodovodů a kanalizací ve Vyškově. Výsledky jsou zveřejněny. Rozbory vody.

Informační pro občany o třídění odpadů

Žádáme občany aby dodržovaly pokyny k třídění odpadů viz. Třídění odpadů.

Informační leták o cestování s dětmi do zahraničí
Informace o cestování s dětmi do zahraničí je uveden viz. Informační leták pro cestování s dětmi.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky